Paragraph title


כ"ו תמוז ה'תשע"ח     09.07.18

הרב לוי יצחק קאהן שליט"א – רב ואב"ד ועד רבני ליובאויטש פריז, בביקור במשחטת ההודו הכשירה הגדולה באירופה, בבראשוב שברומניה

בחודש האחרון התקיימה שחיטת הודו בכשרות – וועד רבני ליובאויטש, במשחטת ההודו בבראשוב. במסגרת הביקורות שאותם עורך הרב שליט"א, הגיע גם הפעם לשחיטה, לבדוק ולעמוד על נהלי הכשרות בשחיטה מקרוב.

אחרי תפילת שחרית, עוד קודם תחילת הסיור, נעמד הרב לבדוק את סכיני השוחטים, יחד עם רב השחיטה וראש צוות השוחטים הרב אברהם סבאג שליט"א, כשהוא מתפעל מההידורים והחומרות שנוהגות בסכיני השחיטה – כדרישת רב השחיטה. הרב בחן את השוחטים והאיר להם ולבודקים בהלכות שחיטה – תוך כדי שהוא מדריך את המשגיחים ומסביר על האחריות הגדולה שיש להם בכל עמדה בשרשרת השחיטה וההכשרה.

באותו יום, צצה שאלה מעניינת, בצוואר של תרנגול ההודו – נמצאו נקודות אדומות חשודות, היכולות להעיד על חשש לנקובת הוושט, - הרב יחד עם רב השחיטה, הורו לפסול מיד את כל אלו שנמצאו בהם אותם נקודות ולהטריף אותם, ועוררו דיון הלכתי סוער בין אנשים הצוות והרבנים באותה בעיה הלכתית אשר באה לידי מעשה באותו יום.

הסיור החל בעמדת השחיטה, שם עומדים שני שוחטים על ליין שנע במהירות איטית, כשתיכף אחרי השחיטה יעמוד בודק גידים מומחה – שיבדוק עוף עוף – את צומת הגידים. הרב עמד דקות ארוכות ליד בודק הגידים לבדוק את עבודתו – כשמדי פעם הם נעצרים לבדוק באופן מעמיק יותר שאלות בצומת הגידים. ומשם לעמדת בדיקת הריאות, שני בודקים – אשר בודקים כל ריאה בכובד ראש כשמהירות הליין האיטית מאפשרת להם זאת.

הרב התפעל ונהנה מנקיון תרנגול ההודו מדם צרור וכליות, קודם תהליך המליחה המורכב שמתחיל עם כניסתו של העוף לצ'ילר ההשרייה, גם שם ישנו משגיח מיוחד שבודק את הנקיון ופותח צרירויות דם. ובמשך זמן רב עמד הרב ליד משגיח המליחה, לראות כיצד מולחים את העופות – כדי שיהיו לפי דרישות ההלכה ורבני הכשרות המחמירות, כל עוף נמלח מכל צדדיו ובתוכו על ידי פועלים ומשגיח עומד על גביהם ומזרז אותם.

סיום הסיור היה במחלקת האריזה והפירוק אשר עומד בסטנדרטים הגבוהים ובדרישות של ועד רבני ליובאויטש. החל מהבוקר וכו' החל מהבוקר עמלו הפועלים לנקות את כל המחלקה, כשהמשגיחים עוברים אחריהם ומכשירים את כל העמדות. הרב התפעל לראות כיצד עובדי המחלקה והמנהלים קשובים להוראות המשגיח, כשכל בשר כשר שנכנס או יוצא מהמחלקה מסומן 'חותם בתוך חותם' על ידי משגיח האריזה.


הרב הודה לצוות השחיטה כהרגלו מדי שחיטה. ובראשם לרב השחיטה הרב אברהם סבאג שליט"א, וציין בפניהם את התפעלותו מרמת הכשרות המהודרת – מהדרין מן המהדרין 'חלק' – יחד עם כל החומרות הנהוגות בשחיטה. וברך אותם בברכת כהן שלא תצא תקלה תחת ידם ויזכו להאכיל את ציבור אנ"ש בבשר ועופות ברמה גבוהה מהדרין מן המהדרין גלאט חלק עם כל החומרות אשר נהוגים בשחיטת חב"ד מקדמת דנא.

Click here
2all Web Design